Семінари, конференції, педради

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №56»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Скрябіна, 41, м. Дніпро, 49021, тел. 716-47-41, е-mail: [email protected]

31.01.2020

Протокол  № 3_____

засідання педагогічної ради Комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Присутні: 22 педагога, бібліотекар, психолог

 

Тема:   «Моніторинг як інструмент підвищення якості освітнього процесу»

 

 План

 1. Науково-теоретичні засади моніторингових досліджень (мета, завдання, види, функції)

(Воловельська І. М., керівник ШМО «Веселка»)

 1. Система моніторингових досліджень в школі:
 • Внутрішньо-шкільний та внутрішньо-класний моніторинг

(Бугай  Л. К., учитель географії);

 •  Учнівський моніторинг

(Половинка А.Д., учитель хімії);

 • Педагогічний моніторинг

(Тригубенко А. В., учитель фізичного виховання); 

 • Технологічний аспект шкільного моніторингу

(Задоя І. Є., учитель трудового навчання)

 •  
 1.  Психологічний моніторинг педагогічного колективу

(Сєрова І. Г., шкільний психолог)

 1.  Результати учнівського моніторингу «Шкільний предмет» та їх відповідність до результатів навчання учнів за підсумками І семестру 2019-2020 навчального року.

(Біла О. О., учитель курсу «Основи здоров’я», Романій Н. І., заступник директора з НВР);

 1. Методичний релакс «Розвиваємо критичне мислення. Методика НУШ»

(Чащіхіна О. В., учитель початкових класів);

 1.  Моніторинг та діагностика педагогічних працівників з питань організації освітнього процесу та проблемних питань в педагогічній діяльності.

(Біла О. О., педагог-організатор, заступник директора з навчально-виховної роботи Романій Н. І.);

 1. Внутрішньо-класний моніторинг рівня навченості учнів 5-го класу з математики (Романій Н. І., заступник директора з НВР);
 2. Різне

 Слухали: директора школи Рябошапку О. І., яка запропонувала узгодити план педагогічної ради та її регламент.

 • Доповідачі до 10 хвилин, співдоповідачі 3-5 хвилин, практичні вправи до 15 хвилин.

Ухвалили: узгодити план педагогічної ради та регламент її проведення.

Слухали:

 •  керівника ШМО «Веселка» - вчителів природничо-математичного циклу Воловельську І. М. про науково-теоретичні засади моніторингових досліджень в освітньому закладі. Бугай Л. К. про систему внутрішньо-шкільного та внутрішньо класного моніторингу, Половинку А. Д. про учнівський моніторинг та методику його проведення, Тригубенка А. В. про педагогічний моніторинг   та його мету, функцію і очікувані результати. Про технологічний аспект моніторингу присутнім розповіла Задоя І. В.

 Ухвалили:

1 Прийняти до відома інформацію. Продовжити застосовувати моніторингові дослідження для підвищення якості освітніх послуг, якості навченості учнів з предмету, діагностування освітнього процесу та освітнього середовища. Використовувати результати моніторингових досліджень для самоаналізу, саморозвитку та вирішення проблемних питань в роботі.

Слухали: шкільного психолога Сєрову І. Г. про результати психологічного моніторингу педагогічного колективу. Інна Геннадіївна провела практичні навчання по вирішенню конфліктних ситуацій у системі «учень-учитель», учитель-батьки», учитель-учитель». 

Ухвалили:  продовжити роботу педагогічного колективу, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення кожного учасника освітнього процесу. Дотримуватись у спілкуванні педагогічної етики. 

  Слухали:  Білу О. О. яка довела до відома присутніх результати моніторингового дослідження «Шкільний навчальний предмет», який було проведено серед учнів 5-9 класів.

Слухали: Романій Н. І. Вона розповіла, що за результатами навчальної діяльності учнів та моніторингового дослідження «Шкільний предмет» можна зробити висновок, що успішність учнів з предмету залежить від особистості учителя, вмотивованості учнів та кількості учнів у класі.

Ухвалили: прийняти інформацію до відома. Переглянути власну методику вкладання та широко впроваджувати інтерактивні та практичні методи навчання, не забуваючи про особистісно-зорієнтований підхід.

Слухали: Чащіхіну О.В., яка запропонувала взяти участь у практичному занятті «Формуємо критичне мислення» за методикою НУШ.

Ухвалили:  провести теоретичний та практичний семінари «Критичне мислення» у лютому-березні 2020 року.

Слухали:  Білу О. О. про результати моніторингу та діагностики педагогічного колективу. Майже всі учителі школи пройшли анкетування на сайті школи з наступних питань:

 1. Діагностична карта педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку
 2. Опитувальник щодо організації навчально - виховної діяльності вчителя
 3. «Психолого-педагогічна культура вчителя»
 4. «Готовність вчителя до інноваційної діяльності»
 5. Діагностична карта вчителя
 • Цільовий компонент методичної діяльності
 • Змістовний компонент
 • Проектований компонент
 • Організаційний компонент
 • Контрольно - оціночний компонент
 1. Діагностична картка підвищення рівня методичної грамотності педагога

Ухвалили:     

 • Мотивація навчальної діяльності
 • Неготовність впроваджувати методику STEM - освіти
 • Навички пізнавальної діяльності учнів
 • Здійснення інтегративних зв’язків
 • Використання ТЗН
 • Особистісно – орієнтоване навчання
 • Індивідуальний підхід до кожного учня
 • Організація позакласних заходів
 • Впровадження інновацій в навчанні
 • Обмежене впровадження проектного методу навчання
 • Проблемне навчання
 • Формування ключових компетентностей в учнів
 • Робота з невмотивованими учнями
 • Вікові особливості дітей та підлітків

Соціометричні дослідження

Слухали:  заступника директора з НВР Романій Н. І. про результати внутрішньо-класного моніторингу рівня навченості учнів 5-го класу.  

Ухвалили:   прийняти інформацію до відома, використовувати отримані результати в роботі з 5-м класом.

 

Голова педагогічної ради                       О. І. Рябошапка

Секретар педагогічної ради                             В. Л. Орленко  

 

  

 

 

 

29.08.2019

 

засідання педагогічної ради Комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

Присутні: 21 вчитель.

 

Тема:  «Основні пріоритети розвитку освіти в Україні»

 

 План

 

{C}1.     Створення сучасного освітнього середовища заради гідності дитини та інших учасників освітнього процесу (Романій Н. І.)

{C}2.      Освітній простір як сфера взаємовпливу об’єктів освітнього процесу (керівники ШМО).

{C}3.     Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу  ( Біла О.О.)

{C}4.     Педагогіка партнерства, зони партнерства та шляхи до імплементації (Зіновєва І. В.)

{C}5.     Діджиталізація освіти (Рибалка А. С.)

{C}6.     Про нову топологію закладів освіти закладів загальної середньої освіти та про їх автономію (Рябошапка О. І.)

{C}7.     Форми здобуття загальної середньої освіти – конституційні та індивідуальні.

{C}8.     Перехід від школи знань до школи компетентностей. Забезпечення наступності змісту усіх ланок шкільної освіти, стандартів НУШ. (Романій Н. І.)  

{C}9.     Особливості викладання навчальних предметів у 2019-2020 навчальному році  (Романій Н.І.)

{C}-         Аналіз результатів освітнього процесу за 2018- 2019 н.р.   

{C}10.                       Різне

{C}-         «Організація харчування учнів у 2019-2020 навчальному році» (Стовбун Г.В.)

{C}-         Про підсумки роботи з безпеки життєдіяльності у 2018-2019 н. р. та роботу з безпеки життєдіяльності у новому навчальному році. (Яковенко О. М.)

{C}-         Інформація про організацію інклюзивного та індивідуального навчання. (Романій Н.І.)    

 

24.12.2019

 

 

 

засідання педагогічної ради Комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

Присутні: 22 педагога, бібліотекар, психолог

 

Тема:   «Ціннісні орієнтації педагогічного супроводу обдарованих учнів в освітньому середовищі нашого освітнього закладу. Творчий внесок педагогів суспільно-гуманітарного циклу в результативне вирішення даного питання»

 

 План

{C}1.     Освітнє середовище: визначення, структура, характеристика.

(Кравченко Р. О.)

{C}2.     Обдарованість, здібність чи талант. (Якушенко Н. А.)

{C}3.     Психологічний супровід обдарованих учнів  (психолог)

{C}4.     Педагогічний супровід обдарованих дітей  (Яковенко О. М.)

{C}5.     Процес втілення в практику роботи навчального закладу інноваційно спрямованих на виявлення обдарованості та її розвиток (Міщенко Л.В.)

{C}6.     Творчий внесок вчителів суспільно-гуманітарного циклу

{C}-         Аналіз результатів участі учнів школи в інтелектуальних конкурсах, олімпіадах, творчих конкурсах. (керівник ШМО Орленко В. Л.)

{C}7.     Різне

{C}-         «Особливості організація курсового підвищення кваліфікації учителів у 2020 році» (Романій Н. І.)

{C}-         Про підсумки роботи з безпеки життєдіяльності у 2019 р. та роботу з безпеки життєдіяльності у новому  2020 році. (Зінов’єва І. В.)

 

{C}-         Інформація про  стан  інклюзивного та індивідуального навчання в школі.  

 

 

 

31.01.2020

 

засідання педагогічної ради Комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

Присутні: 22 педагога, бібліотекар, психолог

 

Тема:   «МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ"

 

 План

{C}1.     Науково-теоретичні засади моніторингових досліджень (мета, завдання, види, функції)

(Воловельська І. М., керівник ШМО «Веселка»)

{C}2.     Система моніторингових досліджень в школі:

{C}-         Внутрішньо-шкільний та внутрішньо-класний моніторинг

(Бугай  Л. К., учитель географії);

{C}-          Учнівський моніторинг

(Половинка А.Д., учитель хімії);

{C}-         Педагогічний моніторинг

(Тригубенко А. В., учитель фізичного виховання); 

{C}-         Технологічний аспект шкільного моніторингу

(Задоя І. Є., учитель трудового навчання)

{C}-          

{C}3.      Психологічний моніторинг педагогічного колективу

(Сєрова І. Г., шкільний психолог)

{C}4.      Результати учнівського моніторингу «Шкільний предмет» та їх відповідність до результатів навчання учнів за підсумками І семестру 2019-2020 навчального року.

(Біла О. О., учитель курсу «Основи здоровя», Романій Н. І., заступник директора з НВР);

{C}5.     Методичний релакс «Розвиваємо критичне мислення. Методика НУШ»

(Чащіхіна О. В., учитель початкових класів);

{C}6.      Моніторинг та діагностика педагогічних працівників з питань організації освітнього процесу та проблемних питань в педагогічній діяльності.

(Біла О. О., педагог-організатор, заступник директора з навчально-виховної роботи Романій Н. І.);

{C}7.     Внутрішньо-класний моніторинг рівня навченості учнів 5-го класу з математики (Романій Н. І., заступник директора з НВР);

 

 

27 квітня 2018 р.

педагогічна рада

тема:

"Саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості вчителя у професійній діяльності"

 

 

04 квітня 2018 р

Міський семінар-практикум  у формі методичного хакатону

Методичний хакатон на тему: «Інтегрування наскрізної змістової лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету та впровадження елементів STEM- освіти».

Мета: «Розвиток інноваційної компетентності вчителів біології та хімії, поширення досвіду роботи педагогічного колективу з питань впровадження методики STEM- освіти в практику.»

 

Фотоальбом події №2

Фотоальбом події №3

 

 

 

 

 

26 жовтня 2017 р

Міський семінар-практикум для соціальних педагогів

Тема семінару: "Толерантність - територія безпеки"

Прес-реліз «Толерантність – територія безпеки»

В школі проведено міський семінар на тему: «Толерантність – територія безпеки». На семінарі були присутні соціальні педагоги АНД р-ну та соціальні педагоги міста першого року роботи «школа становлення молодого соціального педагога.»

Гості мали змогу обмінятися досвідом щодо роботи з вирішенням проблеми булінгу в учнівському середовищі. А учні-актори шкільного соціального театру «Про 100» наочно показали цю проблему на прикладі життєвої ситуації та запропонували соц. педагогам разом знайти вихід з неї.

 Фотозвіт події дивись тут

 

 

Педагогічна рада                                                      

Тема: "STEM освіта в Україні - реалії та перспективи впровадження

 

ПЛАН

1.STEM освіта як один із напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти.

2.STEM навчання в початковій ланці шкільної освіти.

3.Проблеми, які допоможе подолати система  STEM освіти в основній школі.

4.STEM освіта для старшої школи як шлях до свідомого вибору професії.

5.Рівень готовності старшокласників школи до вибору професії. 

РОБОЧА ГРУПА:

Романій Н.І. - заступник директора з НВР 

Воловельська І.М. - керівник ШМО "Веселка" вчителів природничо-математичного циклу

Мазепа О.В. - керівник ШМО "Пролісок" вчителів початкової школи

Біла О.О. - соціальний педагог

Юдіна О.В. - шкільний психолог

 

 

Педагогічна рада                                                      11 квітня  2016 р.

Тема: "Система моніторингу як одна із форм підвищення якості освіти"

 

 

 

 

 

 

17 березня  2016 р

Міський семінар-практикум для вчителів трудового навчання

Тема: "Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді"

 

 

План семінару:

  І. Організаційний блок.

  ІІ. Практичний блок.

     1. Казка своїми руками "Веселі пальчики"

     2. Майстер-класи: Квітка із стрічки "Польовий мак"

                                    Модульне оригамі "Ваза з квітами" 

                                    "Бутербродна симфонія"

                                    "Пухнасті серветки"

ІІІ. Аналітично-узагальнюючий блок..

ІV. Заключний блок

      Вистава шкільного театру "За двома зайцями"

                                                 

Фотоальбом № 1дивись тут

Фотоальбом № 2 дивись тут

Фотоальбом № 3 дивись тут

Фотоальбом № 4 дивись тут