Учнівське самоврядування

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти  це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в школі.

Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.

Завдання учнівського самоврядування:

 

      Залучення дітей та молоді до прийняття рішень.

 1. Захист прав та інтересів учнів.

 2. Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.

 3. Створення умов для самореалізації учнів.

 4. Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями

 5. Учнівське самврядування є універсальною формою активності, яку можна з однаковим успіхом вважати як способом організації буття шкільного колективу, так і чинником творчої самореалізації особистості
 
Девіз - «Сам пізнай, іншому розкажи, разом зробимо цікавіше»,
Принцип - « Самі вирішили, самі зробили. самі відповідаємо»

Керує роботою учнівського самоврядування рада МІГ (Мала Ініціативна Група), яка складається з департаментів, справи яких націлені на основні напрямки виховної роботи в школі:

 • здоровий спосіб життя;
 • екологічний;
 • історичний;
 • спортивний;
 • народна творчість;
 • милосердя;
 • трудовий
 
Лідери департаментів  мають свій паспорт лідера, план роботи, за яким звітують на засіданнях учкому щомісяця.