Управління

 

 

 

 

     Управлінська діяльність, як  навчальна, виховна і будь-яка інша діяльність, грунтується на дотриманні ряду принципів, якими керуються директор і його заступники при виконанні всіх управлінських функцій.

 

Основні принципи управління

 

Принцип науковості. Наукове управління школою синтезує педагогічні, теоретичні, наукові досягнення, досягнення народної педагогіки, практичної діяльності шкіл, адміністративно-організаційні заходи, спрямовує на реалізацію принципів навчання й виховання учнів, підвищення професійної кваліфікації вчителів.

Принцип компетентності і відповідності вимагає від керівництва знати теоретичні положення педагогіки, психології, спеціальних методик, зміст шкільної освіти, закони, нормативні документи про освіту, інструкції, положення. Ця структура знань повинна базуватися на органічному поєднанню теоретичного й практичного аспектів.

Принцип конкретності та діловитості означає оперативність, чіткість, конкретність, результативність і точність у розв’язанні найактуальніших проблем.

Принцип оптимізації означає науково-обгрунтований, найкращій вибір мети, засобів, методів управління, здійснення контролю з метою досягнення максимальних результатів у навчально-виховній роботі при раціональній затраті часу вчителів і учнів; передбачає створення відповідних умов педагогічної та навчальної праці.

Принцип перспективності та цілеспрямованості означає визначення пріоритетних напрямків в навчально-виховному процесі, педагогічних механізмів реалізації мети навчання й виховання.

Принцип плановості  забезпечується на основі перспективного та поточного планування з урахуванням конкретних умов і можливостей.

Принцип гуманізації передбачає будування стосунків між керівництвом школи й учителями та учнями на засадах гуманізму.

Принцип національної свідомості і патріотизму полягає в контролі адміністрації за використанням вчителями школи змісту освіти, позашкільної роботи для виховання в учнів почуття національної гідності та патріотизму.