Методичне об'єднання 4

 

СПИСОК  КЛАСНИХ  КЕРІВНИКІВ

 Зінов'єва І.В. - керівник МО   
 Яковенко О.М. - керівник 6 класу
 Чащіхіна О.В. - керівник 2 кл.
 Головко І.П. - керівник 3 кл.
 Стовбун Г.В. - керівник 4 кл.
 Хижняк А.Г. - керівник 1 кл.
       Якушенко Н.А.  - керівник 7 кл.
 Половинка А.Д. - вища категорія - керівник 11 кл.
                     Біла О.О. - вчитель 2 категорії - керівник 9кл.
      Воловельська І.М. - керівник 5 кл.
     Міщенко Л.В. - кервник 10 кл.
         Орленко В.Л. - вища категорія - керівник 8 кл. 

 

 

 

Проблема, над якою працює МОКК:

 

“Створення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до їїінтересів та суспільних вимог шляхом використання основних принципів ціннісного та гуманістичного виховання».

 

Усвоїй роботі колектив класних керівників керується основними орієнтирами виховання Національної Програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів України.

 

Методологічна основа методичної роботи з класними керівниками:

 

-          Системний підхід;

            -     Діяльнісний підхід;

            -    Особистісний підхід.

 

Головні принципи:

Для досягнення мети та розв’язання завдань з виховання учнів використовують такі принципи:

-        принцип особистісної орієнтації;

 

-         принцип національної спрямованості виховання;

 

-         принцип культуровідповідності;

 

-         принцип цілісності;

 

-         принцип акмеологічний: створення умов для засвоєння найвищих морально-

           духовних цінностей;

 

-         принцип суб`єкт-суб`єктної взаємодії;

 

-         принцип адекватності виховання допсихологічних  умов розвитку особистості;

 

-         принцип технологізації;

 

-         принцип  превентивності

 

 

Педагогічні  питання, над якими  працює МОКК:

·         Дотримання основних принципів виховання, визначених національною програмою.

·         Організація виховного процесу на засадах проектної педагогіки.

·         Формування ціннісного ставлення до себе, до людей, до навколишнього світу, до Батьківщини.

·         Формування гуманістичної, життєтворчої, духовно багатої та морально чистої особистості  з глибоко усвідомленою національною та громадянською позицією.

·         Забезпечення кожній дитині умов для саморозвитку і самовдосконалення. Кожна дитин аталановита, тільки потрібно створити умови для її розкриття.

·         Формування навичок економічного мислення, виховання основних рис ділової людини.

·         Формування вміння швидко пристосовуватися до  безперервних змін у суспільстві, економіці; вміння соціально адаптуватися, шукати найкращі шляхи розв`язання життєвих проблем. Підготовка дитини до самостійногожиття.

·         Виховання уміння не губитися у швидкоплинному інформаційному просторі, вміння володіти собою в складних життєвих ситуаціях, дотримуватися самодисципліни, самоконтролю.

·         Формування потреб у постійному навчанні, у безперервній освіті.

·         Виховання вміння спілкуватися з однолітками, в міжстатевих стосунках  та в різновікових колективах.

·         Формування діалектичного світогляду, оптимістичного погляду на життя, екологічного мислення.

·         Виховання  потреби  здорового  способу життя. Основний пріоритет – здорова дитина у здоровому середовищі!