Підручники для школи

Атестація вчителів

  

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №56»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

 

                                                                              

НАКАЗ

 

25.10.2021 р.                                                                                 м. Дніпро                                                          № 43    

        

Про атестацію педагогічних

працівників навчального

закладу у 2021 /2022 н. р.

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України   та  згідно перспективного плану фахової атестації педагогів навчального закладу,

НАКАЗУЮ: 

 1. Здійснити чергову атестацію   наступних педагогічних працівників:
  • Яковенко О. М. – учителя іноземної мови  на   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»  
  • Хижняк А. Г.– учителя початкових класів   на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист» 
  •  Романій Н. І. – заступника директора з навчально-виховної роботи на відповідність займаній посаді
  •  Кравченко Р. О. – учителя  історії  на    присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії» 
  •  Коротєєва М. О. – учителя курсу «Захист України» та фізичного виховання   на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
  • Кокоші П. Г. – учителя фізики на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
 2. Затвердити графік атестації ( додаток 1 ) та довести його до відома учителів, які атестуються під підпис.
 3. Заключне засідання атестаційної комісії провести    24 березня  2022 року та ознайомити з датою заключного засідання атестаційної комісії І рівня усіх учителів, які атестуються під підпис.
 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Романій Н.І.

 

 

Директор школи                                                        Ольга РЯБОШАПКА

 

 

АТЕСТАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ 2021-2022 н.р.

№ з/п

Учитель

Предмет викладання

Методична тема

Категорія, яку має

Категорія на яку розраховує

1.

 

 

 

 

 Яковенко Олександра

Миколаївна

 

Німецька та англійська мови

Розвиток соціальної сфери учня на уроках  іноземної  мови засобами інформаційно-комунікативної  та особистісно зорієнтованої технології навчання  

 

 

 

 Спеціаліст першої категорії

 

 

 

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»

 

2

 Хижняк Алла Григорівна

 

 

 

 

 

 

Початкове навчання

 

Підвищення якості освітнього процесу та результативності навчання здобувачів освіти через педагогіку партнерства та методику випереджаючого навчання.

 

 

 

 

«спеціаліст вищої категорії»,

Учитель-методист

 

 

 

 

 

На відповідність раніше присвоєній категорії та педагогічному званню 

3

 Кравченко Роман Олександрович

 

 

 

 

 

 Історія

Шляхи забезпечення формування предметної історичної та громадянської компетентності на уроках історії та суспільствознавчих курсах.

 

 

 

 

«спеціаліст»

 

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»

4

Коротєєв Максим Олександрович

 

 

Захист України

Формування патріотизму, любові до своєї держави, народу на уроках курсу «Захист України»

«спеціаліст»

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»

5

Кокоша

Павло Григорович

 

 

 

Фізика

Розвиток фізичного мислення та практичних навичок на уроках фізики на засадах методики особистісно зорієнтованого навчання.

 

«спеціаліст»

На присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії»

6

 

Романій

 Надія Іванівна

 

 

Заступник директора з НВР

Створення умов для професійного зростання кожного педагога як запорука формування дієздатного сучасного педагогічного колективу.

«спеціаліст вищої категорії»,

учитель-методист

На відповідність займаній посаді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ПЛАН РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ПЕРШОГО РІВНЯ

2021 – 2022 навчальний рік

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

 Зміст роботи

Термін 

Відповідальний 

Відмітка про виконання

Створення атестаційної комісії

До 20.09

Директор

Наказ №50 від 14.09.2021

 

Засідання АК з розгляду питань:

 • розподіл функціональних обовязків;
 • планнування роботи АК;
 • складання графіка засідань АК

До 10.10

Голова атестаційної комісіє

Протокол №1

Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників

Жовтень  

Заступник голови АК Романій Н.І.

 

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної бази з питань атестації педагогічних працівників та змін в ній

Вересень

Голова, члени АК

 

Засідання АК з питань розгляду  нормативних  документів та уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються.

10.10 – 25.10

Голова АК, секретар  

Протокол №2

Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників у 2021-2022 н.р.»

До 25.10

Голова АК, секретар  

 

 Складання планів індивідуальної підготовки і здійснення атестації педагогів, які атестуються.

До 05.11

Члени АК, голови ШМО

 

Вивчення системи роботи і досвіду вчителів через відвідування навчально-виховних заходів

( згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації)

Листопад - березень

Члени АК

 

Проміжні засідання АК з питань висвітлення ходу атестації: Результативність курсової перепідготовки та попередні висновки щодо роботи вчителів, які атестуються. Результати: Контрольних робіт, зрізів знань;

Тестування; участі учнів та вчителя в методичних та навчальних конкурсах.

Листопад – лютий

Голова атестаційної комісії

 

Розгляд питання атестації педагогічних працівників  в світлі нового Тилового положення  про атестацію педагогічних працівників

Січень

 Голова атестаційної комісії 

 

Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, який атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками (анонімне анкетування, співбесіди, відгуки, тощо)

Лютий

Голови ШМО, члени АК

 

Складання характеристик та ознайомлення вчителів з їх змістом

До 10 березня

Голова атестаційної комісії

 

Засідання ШМО з розгляду питань атестації відповідного працівника та оцінювання його діяльності за результатами вивчення системи та досвіду роботи.

Березень

Голови ШМО, члени АК

 

Творчий звіт вчителів, які атестуються. ДЕНЬ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГА. (протягом тижня)

ІІ тиждень березня

Члени АК,

творча група  

 

Оформлення атестаційних листів. Ознайомлення вчителів, які атестуються із змістом атестаційних листів.

12 – 15 березня

Члени атестаційної комісії

 

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій , присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня.

Згідно графіка  

Голова та члени атестаційної комісії

 

Остаточне оформлення атестаційних листів за результатами заключного засідання атестаційної комісії

 21-24  березня

Голова, секретар атестаційної комісії

 

Аналіз атестації педагогічних працівників школи: звіт АК перед колективом.

Квітень

Голова атестаційної комісії

 

 


 

НАКАЗ

 

             14.09. 2021                                      м. Дніпро                                      № _50___

 

                                       

Про створення атестаційної комісії І рівня

 у 2021/ 2022  навчальному році

 

     Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10. 2010 року №930 зі змінами внесеними згідно наказів МОН України від 20.12.2011 №1473, від 08.08.2013 року №1135, та з метою стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої ініціативи та забезпечення об’єктивності в оцінюванні роботи педагогічних працівників

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Створити атестаційну комісію Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради в такому складі:

Рябошапка Ольга Іванівна – голова комісії, директор школи.

Романій Надія Іванівна – заступник голови комісії заступник директора з навчально-виховної роботи.

Члени комісії:

Задоя Ірина Євгенівна  – секретар АК, (голова ПК.).

Зінов’єва Ірина Вікторівна – заступник директора з ВР.

Орленко Валентина Луківна – керівник МО вчителів гуманітарного циклу.

Воловельська Ірина Миколаївна – керівник МО вчителів природничо-математичного циклу.

Головко Інна Петрівна  – керівник МО вчителів початкової школи.

2. Атестаційній комісії розпочати роботу з 20 вересня 2021 року.

3. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з навчально-виховної роботи Романій Н.І.

 

 

 

Директор школи                                                                О.І.Рябошапка.