Атестація вчителів

 

Атестація педагогічних працівників у 2019/2020 навчальному році 

НАКАЗ

 

  15 .09.  2019                                         м. Дніпро                                             № ____

 

Про створення атестаційної комісії

І рівня у 2019/ 2020 навчальному році

 

         Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, наказів департаменту освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 17.09.2019 № 559 «Про склад атестаційної комісії та проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників навчальних та інших закладів у 2019 році», відповідного наказу управління освіти та науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради,  з метою стимулювання якісної педагогічної діяльності, розвитку творчої ініціативи та забезпечення об’єктивності в оцінюванні роботи педагогічних працівників,

НАКАЗУЮ:

1. Створити атестаційну комісію І рівня Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради в такому складі:

 1. Рябошапка Ольга Іванівна – голова комісії, директор школи.
 2. Романій Надія Іванівна – заступник голови комісії,  заступник директора з навчально-виховної роботи.
 3. Чащіхіна Оксана Володимитрівна – секретар.
 4.  

Члени комісії:

 1. Половинка Алла Дмитрівна –  керівник ШМО учителів природничо-математичного циклу.
 2. Зіновєва Ірина Вікторівна – керівник творчої групи.
 3. Орленко Валентина Луківна – керівник МО вчителів гуманітарного циклу.
 4. Головко Інна – керівник МО вчителіів плочаткової школи.

2. Атестаційній комісії розпочати роботу з 01 жовтня  20186 року та керуватись у своїй роботі   нормативно-правовими документами з питань атестації педагогічних працівників.   

 

Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника директора з навчально-виховної роботи Романій Н.І.

 

Директор школи                             О.І.Рябошапка. 

Ознайомлені:

 

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

НАКАЗ

 

             25.10. 2019                                     м. Дніпро                           № ____

 

Про атестацію педагогічних

працівників навчального

закладу у 2019 /2020 н. р.

 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України   та  згідно перспективного плану фахової атестації педагогів навчального закладу,

НАКАЗУЮ: 

 1. Здійснити чергову атестацію   наступних педагогічних працівників:
  • Половинки А. Д. – учителя хімії на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»
  • Якушенко Н. А. – учителя англійської мови   на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»  
  • Білої О. О. – учителя хімії та курсу основи здоров’я      присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»  
  •  Тригубенко А. В. – учителя фізичного на    присвоєння кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» 
  • Чащіхіної О. В. – учительки початкової школи на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»
 2. Затвердити графік атестації ( додаток 1 ) та довести його до відома учителів, які атестуються під підпис.
 3. Заключне засідання атестаційної комісії провести    24 березня  2020 року та ознайомити з датою заключного засідання атестаційної комісії І рівня усіх учителів, які атестуються під підпис.
 4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Романій Н.І.

Директор школи                                  О.І.Рябошапка

 

Ознайомлені: Половинка А. Д.   _______     Якушенко Н. А.        ________                           

                                         Біла О. О.   _______    Тригубенко А. В.      ________

                                      Чащіхіна О. В. _________

 

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпропетровської міської ради

   

Протокол № 1

засідання атестаційної комісії першого рівня

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

20 вересня 2019 р.

 

Присутні : всі члени атестаційної комісії.

 

Черга денна: 1. Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної    комісії.

                         2.  Організація  роботи атестаційної комісії у 2019/2020  н. р.

                         3. Складання графіка засідань атестаційної комісії.

 

І. СЛУХАЛИ: голову АК першого рівня  Рябошапку О.І., яка ознайомила членів атестаційної комісії із їх обов’язками згідно Положення про атестацію педагогічних працівників (наказ МОНМС України) та внесла пропозицію  щодо їх розподілу. 

УХВАЛИЛИ: відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України призначити: заступником голови АК –  Романій Н.І. (заступника директора з НВР) секретарем АК –  Чащіхіну О. В.;  консультантами з питань атестації, керівників МО:, Воловельську І. М.., Головко І. П. Орленко В. Л.;   Стовбун Г. В. (члена  профспілкового комітету школи), відповідальним за висвітлення ходу атестації  Зіновєву І. В. (  голову творчої групи).

ІІ. СЛУХАЛИ:  1. Заступника директора з НВР Романій Н.І., яка ознайомила присутній з основними, принципово важливими моментами у Типовому положенні про атестацію педагогічних працівників України та змінами, внесеними у 2016  році та проектом електронної атестації,  який продовжено у поточному навчальному році. Також Надія Іванівна  внесла на розгляд план роботи атестаційної комісії першого рівня на 2019/2020 навчальний рік.  

                     2. Членів атестаційної комісії Орленко В.Л., Воловельську І. М., Головко І.П., які запропонували продовжувати здійснювати атестацію педагогів на експертній основі – здійснювати експертизу уроку, методичного рівня учителя, робочого місця (навчально-методичного комплексу кабінету). 

                   3. Члена ПК школи  Стовбун Г.В. яка внесла пропозицію продовжити створення   методичного портфоліо учителя на сайті школи та власного блогу.  

УХВАЛИЛИ: Прийняти за основу запропонований план роботи. Внести до плану пункти про експертизу педагогічної діяльності учителя та створення учительського портфоліо, блогу на сайті школи.     

ІІІ. СЛУХАЛИ: Голову атестаційної комісії Рябошапку О.І., яка запропонувала провести  індивідуальні та групові консультації для вчителів з питань проведення та результатів атестації, нормативно-правового та методичного її забезпечення .

УХВАЛИЛИ: скласти графік атестації  2020 до 20.10.2019 року і довести його до вчителів, які атестуються під розпис. 

 

Голова  комісії      ____________ О.І.Рябошапка 

Секретар               ____________  О. В. Чащіхіна

 

Ознайомлені

 

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

                                                      

Протокол № 2

засідання атестаційної комісії першого рівня

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

 22.10. 2019  

 

Присутні : всі члени атестаційної комісії.

 Черга денна:

 1. Розгляд подання директора школи на атестацію 2020 року.
 2. Розгляд заяв вчителів на позачергову атестацію.
 3. Визначення дати заключного засідання атестаційної комісії першого рівня

 

СЛУХАЛИ: голову АК, директора школи Рябошапку О.І., яка  подала до атестаційної комісії першого рівня подання на атестацію учителів у 2020 році . Вона оголосила список учителів чергової атестації та їх кваліфікаційний рівень. Ще Ольга Іванівна сказала, що до атестаційної комісії   подано  заяву на позачергову атестацію від учителя хімії та основ здоров’я  Білої Ольги Олександрівни, яка брала участь у конкурсі «Учитель року 2019» і посіла перше місце в міському та обласному етапі конкурсу.

        Голова атестаційної комісії довела до відома членів комісії інформацію про те, що у 2020 році особлива увага приділяється міжатестаційному періоду.

 

УХВАЛИЛИ: затвердити список учителів, які атестуються у 2019/2020 навчальному році, провести їх атестацію згідно графіка атестації.

 

СЛУХАЛИ: члена АК, заступника директора з НВР Романій Н.І , яка подала на розгляд графік атестації 2020 та  запропонувала провести заключне засідання шкільної атестаційної комісії 24 березня 2020 року.

УХВАЛИЛИ: затвердити графік атестації та дату заключного засідання АК. Довести  цю інформацію до відома учителів, які атестуються під підпис. 

 

Голова  комісії      ____________ О.І.Рябошапка 

 

Секретар               ____________  О.В.Чащіхіна 

 

Ознайомлені :

                                              Список учителів, які атестуються у 2020 році   

1. Половинка А. Д, на відповідність раніше присвоєним вищій категорії та педагогічному званню "старший учитель". 

2. Якушенко Н. А. на відповідність раніше присвоєній вищій категорії. 

3. Біла О. О. на присвоєння вищої категорії. 

4. Тригубенко А. В. на присвоєння першої категорії. 

5. Чащіхіна О. В. на присвоєння другої категорії.                                                     

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Протокол № 3

засідання атестаційної комісії першого рівня

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  26 грудня   2019

 

Присутні : всі члени атестаційної комісії.

 Черга денна:

 1.   Про результативність роботи учителів, які атестуються у 2020 році
 2.   Стан навчального кабінету – робочого місця вчителя
 3.   Про підготовку до  захисту педагогічного досвіду учителів, які атестуються.

Слухали: заступника директора з НВР Романій, Н.І., яка довела до відома членів АК  результати педагогічної діяльності учителів, які атестуються у 2020 році.

Надія Іванівна розповіла, що всі учителі, які атестуються, здійснюють планомірну роботу згідно графіка атестації. Протягом грудня були проведені моніторингові зрізи знань з  англійської мови, хімії, основ здоров’я. Також  здійснено аналіз   роботи  учителя фізичного виховання Тригубенка А. В. та вчительки 1-го класу Чащіхіної  О. В. особлива увага приділялась результативності роботи вчителів з обдарованими учнями та аналізу роботи протягом 5-и років міжатестаційного періоду.  

1.Результати зрізів знань з  англійської   мови  (вчитель Якушенко Н. А.)    

2. Результати зрізів знань з хімії. (Половинка А. д.)

3. Результати участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах.

 

 

Учитель

  Клас

Рівень навчальних досягнень

Якість

В

Д

С

П

  Якушенко Н. А.

Вчитель вищої категорії

3 клас

4

7

8

2

52%

4 клас

3

6

9

2

42%

6 клас

5

11

16

3

45%

10 клас

2

5

6

2

46%

11 клас

2

4

7

3

37%

  

 

Учитель

Предмет

Призові місця   

 

 2017

2018

2019

2020

Якушенко Н. А.

Англійська мова   

1 (район)

 -

1 (район)

1 (район)

 

Половинка А. Д.

Хімія

2 (район)

2 (місто)

2 (район)

2 (місто)

2 (район)

 -

2 (район)

1 (місто)

 

Чащіхіна О. В.

Початкові класи

 

2 місце конкурс з української мови ім. П. Яцика

1 місце конкурс з української мови ім. П. Яцика,

ІІІ місце в конкурсі «Країнка-цікавинка» 

 

2,1  місце

конкурс з  «Новорічна композиція»

(міський тур)

 

Тригубенко А. В.

Фізична культура

1. І місце в районних змаганнях з баскетболу серед дівчат 2004 р.н.

 

2. вихід в “десятку” кращих команд міста у військово-спортивній грі Сокіл-Джура

 

Ш місце на міських змаганнях “Шкільні ігри Дніпра” з баскетболу серед дівчат

 

ІІ місце в районних змаганнях з баскетболу серед дівчат 2002 р.н.

 

ІІІ місце в районних змаганнях з баскетболу серед дівчат 2006 р.н.

 

 

 

 

 

 1. Результативність роботи учителя основ здоров’я Білої О. О.
 1. І місце в методичному конкурсі «Учитель року» - міський тур
 2. ІІ місце в конкурсі «Учитель року» - обласний тур

 

Ухвалили: прийняти отриману інформацію до відома та  використати її при складанні характеристики учителів..

Слухали: керівників МО, які розповіли членам АК про стан навчально-методичного комплексу кабінетів  іноземної мови,  хімії,   початкової школи №3, фізкультурної зали.  Методичний кабінет навчального закладу провів конкурс презентацій навчальних кабінетів.  Переможцем конкурсу визнано  кабінет хімії, в якому був здійснений косметичний  ремонт. методично-навчальна база кабінету поповнилась новим стендами, електронними навчальними програмами, новим телевізором, мультимедійним комплексом.  Керівники МО зазначили, що завідуючі кабінетами   англійської мови, спортивної зали  та початкових класів  багато уваги приділяють поповненню та оновленню  навчально-методичного комплексу у кабінеті. Протягом останніх трьох років кабінети поповнилися новими сучасними наочними посібниками, електронними засобами, програмами, технічними засобами навчання, сучасною наочністю, що значно підвищує ефективність навчально-виховного процесу, якість результатів навчання.  кабінети       відповідають вимогам критеріїв атестації робочого місця вчителя «оптимальний».  Вчителі представили всі необхідні матеріали, щодо функціонування навчального кабінету та перспективні плани їх розвитку.

Ухвалили: взяти отриману інформацію до відома та використати її для складання характеристик учителів.

Слухали: голову АК Рябошапку О.І., яка внесла пропозицію провести творчий звіт учителів у два етапи:

 • перший для учителів, які атестуються на присвоєння квалфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»    24.02 – 28.02.2020 року
 • другий для учителів, які мають вищу категорію 10.03 – 20.03.2020 року.

 

Ухвалили:

 1. Прийняти до відома інформацію.
 2.  Рівень педагогічної майстерності вчителів   Якушенко Н. А. Половинки А. Д. Білої О.О.   вважати відповідним до вимог кваліфікаційної категорії відповідно «спеціаліст вищої категорії», учителя фізичного виховання Тригубенка А. В. – «спеціаліст першої категорії», Чащіхіної О. В. – «спеціаліст другої категорії».  
 3.  Провести творчі звіти учителів згідно запропонованих термінів.

Голова  АК першого рівня                                 О.І.Рябошапка

 

Секретар АК першого рівня                                        І. В. Задоя 

 

Ознайомлені:

Біла О. О.

Половинка А. Д.

Якушенко Н. А.

Чащіхіна О. В.

Тригубенко А.

 

Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

Протокол № 4

засідання атестаційної комісії першого рівня

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 25  лютого 2020     

 

Присутні : всі члени атестаційної комісії, учителі   Біла О.О.,      

Черга денна:

 1. Відповідність роботи учителів, які атестуються у 2020 році до кваліфікаційних категорій та педагогічного звання «старший учитель» за результатами експертизи та анкетування.
 2. Ознайомлення  педагогічних працівників  з характеристиками

Слухали:  керівника творчої групи Зінов’єва І. В.   яка доповіла, що членами комісії були відвідані робочі уроки вчителів та проведена їх експертиза на основі кваліметричного підходу по визначенню ефективності уроку. Результати експертизи мають наступний вигляд:

 

№  з/п

Вчитель

 Предмет

Клас

Коефіцієнт ефективності уроку

Коефіцієнт педагогічної майстерності

1

Якушенко Н. А.  

Англійська мова  

6

0,94

Оптимальний

 

 

 Англійська мова

8

0,96

Оптимальний

2

Біла О.О.

Основи здоров’я  

9 клас

0,92

Оптимальний

 

 

Хімія

8 клас

0,96

Оптимальний

3

Чащіхіна О. В.  

Українська мова  

 1

0,86

Допустимий  

 

 

Математика

1

0, 84

Допустимий  

4

Половинка А. Д.  

Хімія

7 клас

0,96

Оптимальний

 

 

 

10

0,90

Оптимальний

 

 

 

9 клас

0,91

Оптимальний

5

Тригубенко А. В.

Фізична культура

10

0,92

оптимальний

 

 

 

4

0,94

Оптимальний

 

Ухвалили: Прийняти інформацію до відома. Врахувати її під час складання атестаційних листів.

         Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи, члена атестаційної комісії І рівня Романій Н.І., яка доповіла, протягом атестаційного періоду були відвідані уроки усіх учителів, що атестуються у 2020році. Також було проведено анкетування оцінювання педагогічної діяльності учителів колегами, керівником ШМО, адміністрацією, батьками, учнями. За результатами анкетування виявлено:

 

№ з/п

Учитель

Рівень педагогічної майстерності

 

 

 

Батьками

Учнями

Адміністрацією

Колегами

ШМО

1

Половинка А.Д.

Високий  

Високий

 Високий

 

Високий

Високий  

 

Якушенко Н. А.

Високий

Достатній

Високий

  

Високий

Високий

Високий Достатній 

2

Біла О.О.

 Високий

 

Високий

Високий

 Високий

Високий  

3

Чащіхіна О. В.

Високий

Достатній

Високий

Високий

Достатній  

Високий

Високий

4

Тригубенко А. В.

Високий

Достатній

Високий

Високий  

Високий

Високий

 

 

 Ухвалили: Рівень педагогічної майстерності відповідає заявленим кваліфікаційним категоріям.

Слухали: голову АК І рівня Рябошапку О.І., яка зачитала характеристики на кожного з учителів, які атестуються в 2020 році.

Ухвалили: Взяти зміст характеристики учителів за основу при складанні атестаційного листа.

 

Голова А.К.                         О.І.Рябошапка

Секретар АК                        О. В. Чащіхіна  

 

 

Ознайомлені:   

Біла О. О.

Половинка А. Д.

Якушенко Н. А.

Чащіхіна О. В.

Тригубенко А. В.

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

Характеристика діяльності вчителя   хімії   

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

    Половинки Алли Дмитрівни    

    Половинка Алла Дмитрівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії і   працює  учителем  хімії та трудового навчання   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року. Педагогічний стаж 38 років.

    Половинка А.Д. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст   вищої категорії»,    яка була присвоєна їй   у 2010 році та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне у 2015 році  рішенням    атестаційної комісії ІІ рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  9 годин хімії у 7-11 класах та 13    годин трудового навчання на тиждень у  5-9  класах.    

У 2018 році   Половинка А.Д. підвищила кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» на очних курсах  вчителів трудового навчання та технологій, а у 2019 році – для учителів хімії.    

 Половинка Алла Дмитрівна – висококваліфікований фахівець, глибоко знає свій предмет, досконало володіє методикою традиційного та інноваційного уроку. Уроки Алла Дмитрівна проводить на високому науково-методичному рівні з використанням сучасної мультимедійної підтримки. Вдало використовує метод алгоритмізації розв’язування різних типів задач з поелементарним аналізом, прикладами, різнорівневими наборами вправ. На її уроках чітко прослідковуються усі чотири наскрізні лінії, які забезпечують формування в учнів ключових компетентностей на достатньому та високому рівні.

Вчителька велику увагу приділяє творчому розвитку   обдарованих дітей.  Багато  років викладає факультатив «Цікава хімія життя». Її учні щорічно стають переможцями і призерами ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та трудового навчання. Три   роки поспіль дівчата 9-11 класів посідають призові місця в ІІІ етапі учнівських олімпіад з трудового навчання та технологій.

Алла Дмитрівна бере активну участь у методичній роботі навчального закладу, міста, області. У міжатестаційний період вчителька ділилась своїм досвідом впровадження в практику роботи елементів методики STEM-освіти:

2016 р. на базі школи обласний семінар для учителів трудового навчання та технологій «Естетичне виховання учнів на уроках трудового навчання як один із компонентів національно-патріотичного виховання шкільної молоді»; 2017 р. обласний семінар-практикум для заступників директорів шкіл області «Від STEM до STEAM-освіти. Формування інноваційних навичок учнів через їх практичну діяльність»; 2018 р. методичний хакатон для учителів хімії та біології міста Дніпро «Інтегрування наскрізної змістовної лінії «Здоров’я і безпека» через варіативну складову навчального плану, позакласну роботу з предмету  та впровадження елементів SТЕМ-освіти»; 2019 р. методичний тренінг для учителів природничого циклу області «Використання інноваційних технологій у формуванні підприємницької культури на уроках неекономічного профілю»  

     Половинка Алла Дмитрівна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель».

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                     О.І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: __________                           А. Д. Половинка

 

 

Характеристика діяльності вчителя   англійської мови

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

  Якушенко Ніни Анатоліївни  

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель іноземної мови (англійська, французька) та працює за отриманим фахом у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 1980 року.

   Якушенко Ніна Анатоліївна  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»,  яка була присвоєна  їй   у  2010 році рішенням    атестаційної комісії другого рівня. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19  годин   на тиждень у  3-11 класах.

У 2019 році Якушенко Н.А. підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  за індивідуальною формою навчання для учителів англійської мови.         

 За час роботи у навчальному закладі Якушенко Н.А.  зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом, творчою, ініціативною особистістю,   умілим організатором учнівського,   батьківського та вчительського колективів. Вона творчо підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання. Особливу увагу вчителька приділяє впровадженню  проектних,  особистісно-зорієнтованих, тестових  технологій навчання.   Вона в системі  цілеспрямовано розвиває  лінгвістичні навички учнів, словниковий запас,    формує міцні навчальні, ключові, діяльнісні компетенції учнів з предмету.

 Уроки Ніни Анатоліївни відзначаються чіткою структурою, відповідністю змісту, форм і методів навчання, орієнтовані на учнів з різним рівнем підготовки. Вдало і результативно педагог використовує групові  і колективні форми роботи. Особливо їй вдаються інтерактивні методи – робота в парах, групах, рольові ігри, презентації навчальних тематичних проектів.     

 Вчителька вміє зацікавити учнів, створювати та реалізовувати на уроці ситуацію успіху.  Для підвищення інтересу до вивчення англійської мови проводить цікаві позакласні заходи: предметні декади, турніри, конкурси, ігри, усні журнали. Вчить дітей презентувати і захищати свої роботи перед публікою. Її учні активні учасники конкурсів «Пазли», «Грінвіч»,  переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської мови.

   Ніна Анатоліївна є активним учасником методичної роботи в школі. Вона готує цікаві доповіді, презентації на засідання ШМО, семінари, круглі столи,  постійно відвідує міські семінари та фахові тренінги на базі вищих навчальних закладів міста. Добре виконує обов’язки наставника молодого спеціаліста Кравченка Р.О.  

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник.  Її учні виховані, дисципліновані, активні у шкільному житті, відповідальні, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні, музичні школи, активно відпочивають.  

 Якушенко Ніна Анатоліївна  відповідає займаній посаді та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії». 

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                               О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена:     ___________                            Якушенко Н.А.         

 

Характеристика діяльності вчителя фізичного виховання    

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

   Тригубенка Андрія Віталійовича

    Тригубенко Андрій Віталійович  має повну вищу   освіту за спеціальністю  викладач фізичного виховання  та працює вчителем     фізкультури   у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Тригубенко Андрій Віталійович   має кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», яка була присвоєна у 2015 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  24 години   на тиждень фізичного виховання у 4-11 класах.

У 2019 році Тригубенко А. В.   підвищив кваліфікаційний рівень у Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на  очних курсах  вчителів фізичного виховання.   

Педагог добросовісно і якісно виконує свої посадові обов’язки. Проводить на високому методичному і науковому рівні навчання учнів відповідно до програми та методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби навчання. Володіє інноваційними освітніми технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег по роботі; має широкий спектр стратегій навчання. Вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї, застосовує нестандартні форми проведення уроків. Активно впроваджує форми і методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

Постійно працює над формуванням у дітей загальних уявлень про фізичну  культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Звертає особливу увагу на розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових ідей, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності.

На уроках фізичної культури Андрій Віталійович досягає оптимальної рухової активності всіх учнів з урахуванням стану здоров’я; забезпечує диференційований підхід до організації навчального процесу відповідно до стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, враховує мотиви та інтереси учнів до заняття фізичними вправами.  Постійно контролює навантаження учнів під час уроку. Вчить дітей вмінню здійснювати самоконтроль за своїм організмом.

Вчитель  приділяє достатню увагу організації фізкультурно-масової роботи в школі. Організовує різноманітні змагання, готує учнів до участі в районних та міських  спортивних турнірах. Проводить заняття секцій з баскетболу.

Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, є переможцями та призерами районних, міських змагань серед школярів.

 Користується авторитетом серед учнів, батьків, колег по роботі.

Тригубенко Андрій Віталійович відповідає займаній посаді і може бути атестованим на першу кваліфікаційну категорію                       

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                             О. І. Рябошапка

З характеристикою ознайомлений   _______                                    Тригубенко А. В.                         

 

 

Характеристика діяльності вчителя  хімії, основ здоров’я, педагога-організатора

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 Білої Ольги Олександрівни

 Біла Ольга Олександрівна  має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  хімії та працює на посаді педагога-організатора, вчителя хімії та курсу основи здоров’я у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2012 року.

 Біла О.О. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», яка була присвоєна їй у 2016 році атестаційною комісією І рівня.  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження  4  годин хімії, 5 години «основ здоров’я» на тиждень та   ставку   педагога-організатора.

У вересні 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у  Комунальному закладі вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»   на очних курсах вчителів основ здоров’я, у  грудні 2018 року – педагогів-організаторів, у 2019 році  на тижневих тематичних курсах  «Використання квест-технологій у викладанні хімії», у 2020 році – індивідуально-дистанційні курси на порталі EdPro «Робота з mozaBook та mozaWeb». Постійно займається самоосвітою.

 Вчителька досконало володіє методикою сучасного уроку. Використовує на практиці ефективні форми і методи навчальної діяльності учнів – «навчаючи навчаюсь», театральні хвилинки, рольові ігри, квести, пошук істини тощо. В системі використовує ІКТ, мультимедійну підтримку  викладання предметів та роботі педагога-організатора. Під час уроків уміло керує увагою, діяльністю учнів, чергує різні види роботи, що підвищують пізнавальну активність школярів.

На уроках формує в учнів   навички  здорового способу життя, дає можливість активізувати опорні знання, розширити кругозір школярів, підвищити їх інтелектуальний рівень. Використовуючи  інтерактивні методи на уроках та проводячи нестандартні уроки, робить освітній  процес цікавим, спонукає школярів підвищувати свій рівень знань, допомагає розкрити особисті здібності учнів.

У позакласній роботі процес формування культури здоров'я школярів продовжується через тренінги, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров'я. Цікаво та змістовно проводить щорічні декади здоров'я в жовтні та квітні. Головним завданням для себе вбачає   створення умов для розкриття талантів, можливостей кожної дитини. Створила в школі учнівський соціальний театр «ПРО100». Глибоко переконана, що кожну дитину треба любити, як свою власну.  

Учителька талановита, творча, цілеспрямована особистість зі здоровими амбіціями. В 2019 році стала переможцем міського туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «основи здоров’я» та виборола друге місце в обласному турі.  Щедро ділиться своїм досвідом з молодими колегами району, міста, області:

2017 рік – підготувала і провела відкриті заняття для заступників директорів шкіл області з питань впровадження STEM-освіти; 2018 рік – на базі школи представляла досвід роботи шкільного театру «ПРО100» соціальним педагогам міста.  

Біла Ольга Олександрівна відповідає займаній посаді і може бути атестована на вищу кваліфікаційну категорію.

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                                     О.І.Рябошапка

З характеристикою ознайомлена           ___________                     О.О.Біла   

Характеристика діяльності вчителя  початкових класів

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

Чащіхіної Оксани Володимирівни

  Чащіхіна Оксана Володимирівна   має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель  початкових класів та вчитель української мови і літератури.  Працює  вчителькою початкових класів у Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа №56» Дніпровської міської ради з 2017 року. Педагогічний стаж 14 років.

  Чащіхіна О. В. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст».  У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень у 1 класі та 9 годин індивідуального навчання з хворим учнем. 

У 2018 році підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів відповідно до концепції «Нова українська школа», у 2019 році   підвищила кваліфікаційний рівень у Дніпровській академії неперервної освіти на очних курсах  вчителів початкових класів з викладанням ІКТ.

 За час роботи у навчальному закладі Чащіхіна Оксана Володимирівна зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, досвідченим педагогом початкового навчання,    творчою, ініціативною, толерантною особистістю,  хорошим організатором учнівського та батьківського колективів. Вона нестандартно підходить до кожного уроку, активно впроваджує елементи інноваційних технологій навчання згідно концепції НУШ. Особливо їй вдаються   розвивально-пошукові, ігрові методи навчання. Значно підвищують ефективність уроку практичні компетентності учнів, індивідуальні різнорівневі підходи, створення та реалізації на уроці ситуації успіху, проведення уроків з мультимедійною підтримкою.  

Оксана Володимирівна  уміє поєднувати традиційну методику з інноваційними технологіями навчання та виховання, досягати поставленої мети, спонукати учнів та батьків до плідної співпраці.   Постійно оновлює, осучаснює науково-методичний комплекс навчального кабінету. 

 Вчителька – активний  учасник  методичної роботи в школі.  Вона є   членом творчої групи  вчителів початкового навчання закладу. Готує цікаві і змістовні повідомлення, практичні методичні вправи для педагогів на практичні семінари, методичні хакатони, педагогічні ради.    

Значну  увагу вчителька приділяє роботі з обдарованими учнями. Готує з ними виступи, концерти, виставки учнівських робіт.

Значну увагу вчителька приділяє роботі із класом як класний керівник. Її учні активні у шкільному житті, добре вчаться, відвідують гуртки, спортивні школи, активно відпочивають.

Чащіхіна Оксана Володимирівна    відповідає займаній посаді та може бути атестована на  кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії»

 

Директор Комунального закладу освіти

«Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради                                                           О. І.Рябошапка

 

З характеристикою ознайомлена: _________                                 О. В. Чащіхіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Протокол №5

Засідання атестаційної комісії першого рівня

Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №56»

Дніпровської міської ради

 

24.03.2020 р.                                                           Присутні: усі члени АК,

                                                                                 вчителі, які атестуються:

                                                                Половинка А. Д., Якушенко Н. А.,

                                                       Біла О. О., Тригубенко А. В.,

                                                                             Чащіхіна О.В.                                                                                      

Порядок денний

 1. Розгляд атестаційних листків учителів, які атестуються у 2020 році.
 2. Прийняття рішення.

 Слухали: Голову АК першого рівня, директора школи Рябошапку О.І.,яка доповіла, що до подання на чергову  атестацію 2020 були внесені учителі  Половинка А. Д., Якушенко Н. А., Біла О. О., Тригубенко А. В., Чащіхіна О. В.

    Ольга Іванівна розповіла, що протягом атестаційного періоду усі вищезазначені працівники в повному обсязі виконали графік атестації, активно працювали у міжатестаційний період, пройшли підвищення кваліфікації на фахових курсах при ДОІППО у 2019-2020 роках. Вона особливо виділила факт поширення свого педагогічного досвіду учителями  Половинка А. Д., Якушенко Н. А., Біла О. О.,   через Форум педагогічних ідей  журнал «Відкритий урок, розробки, технології, досвід». Також вона виділила роботу вчительки  курсу основи здоров’я Білої О. О., яка виборола перші місця у Всеукраїнському конкурсу «Учитель року» в місті та області, та  вчителів фізичної культури Тригубенка А. В., і учительки початкової школи Чащіхіної О. В.  які   успішно працюють,  проводить цікаві уроки, позакласні заходи з предмета, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах, вебінарах, семінарах.  Потім Ольга Іванівна представила на розгляд комісії атестаційні листи вищезазначених учителів.  

        Слухали: членів АК Романій Н.І.,  Орленко В. Л,   Воловельську І. М., Головко І. П..   які доповнили характеристики  учителів, сказали, що усі вони мають високий рівень теоретичної і методичної підготовки. Щедро діляться своїм досвідом із молодими колегами. Мають високий авторитет у дітей, батьків, колег, досягають високих результатів у навчанні, олімпіадах,   змаганнях.

      Романій Надія Іванівна довела до відома присутніх результати експертизи педагогічної майстерності учителів на основі кваліметричних досліджень.  

  Ухвалили: Прийняти до відома отриману інформацію. Розпочати  голосування.

Слухали:  голову АК, яка оголосила результати голосування.

 

ПІБ

за

проти

утрим.

підпис

Половинка А. Д.

5

-

-

 

Якушенко Н. А.

5

-

-

 

Біла О. О.

5

-

-

 

Чащіхіна О. В.

5

-

-

 

Тригубенко А. В.

5

 

 

 

  Ухвалили:

1. Половинка А. Д.  відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєним  кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та   педагогічному званню «старший учитель»

2. Чащіхіна О. В.. відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

          3. Якушенко Н. А.  відповідає займаній посаді, порушити   клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії».    

          4.  Біла О. О.   відповідає займаній посаді, порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ рівня про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».

         5. Тригубенко А. В. відповідає займаній посаді, присвоїти кваліфікаційну категорії «спеціаліст першої категорії»

 

Голова АК                                               О.І.Рябошапка

Секретар АК                                            І. Є. Задоя 

Члени комісії:                                          Н.І.Романій

                                                               І. В. Зінов’єва   

                                                               В.Л.Орленко

З рішенням атестаційної ознайомлені: