РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2019-2020 н.р.

 

 

 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН   на 2019-2020 навчальний рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 8-9 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти й науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця № 8 до Типової освітньої програми

 

 

 

 

 

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

8-А клас

Поглиблене вивчення української мови

9-А клас

Поглиблене вивчення української мови 

Мови і літератури

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

       2+1,5+0,5

2+1

Англійська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

 

 

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-знавство

Природознавство

 

 

Біологія

2

2

Географія

2

1,5

Фізика

2

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура**

3

3

Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів

3,5

 3

Разом

 34 (27,5+3+3,5)

34

28+3+2+1

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

1

Українська література

0,5

 

Факультативи

Основи журналістики (17 годин)

0,5

 

Школа проти СНІДу (17один,34 години)

0,5

1

Цікава хімія (17 годин)

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

         

 

                                                

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2019-2020 навчальний рік                                                                                

1-2 класи – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти й науки України від 21.03.2018 № 268, додаток № 1, під редакцією Савченко О. Я.

Назва

освітньої галузі

Інваріантний

складник

Кількість годин

на тиждень

 

1 -А

2-А

Мовно-літературна

Українська мова

7

7

Іншомовна

Англійська,

2

3

Математична

Математика

4

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Природознавство

Я і світ

2

1

2

1

Інформатична

Схоинки до інформатики

1

1

Технологічна

Трудове навчання

 

1

Мистецька

 Образотврче мистецтво

1

1

Музичне мистецтво

1

1

Фізкультурна*

Фізична культура

3

3

Загальнорічна кількість навчальних годин

 

19+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

1

 

1

Курси за вибором

 

 

Місто мого дитинства (17 годин)

0,5

0,5

Корисні звички              (17 годин)

0,5

 

Абетка харчування (17 годин)

 

0,5

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

22

Сумарна кількість навчальних годин,що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

20+3

 

22+3

           

 

                             

 

      РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН   на 2019-2020 навчальний рік                                             наказ МОН України 20.04.2008 №407 таблиця 1 до Типової освівтньої програми                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

3-А

4-А

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

Іноземна мова

(англійська)

2

2

Математика

Математика

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво   

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

 

2

 

Курс за вибором

Місто мого дитинства                          (17 год.)

 

0,5

0,5

Російська мова                                      (35 год.)

 

1

1

Корисні звички                                     (17 год.)

 

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

 

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

 

    23+3

 

   23+3

           

 

                             

 

 РРр                                           Робочий навчальний план   на 2019-2020 н. р.                                                                                                                  ІІ ступінь

5-7 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою    наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 року  № 405, таблиця 1 до Типової освітньої програми. 

 

№ з/п

Освітні галузі

Навчальні предмети  

5-А 

 

6-А 

  

7-А 

 

1

Мови і літератури

Українська мова  

3,5

3,5

2,5

Англійська мова

3

3

3

Українська література

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

Правознавство

-

 

 

Мистецтво 

-

 

 

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

3

Математика

Математика

4

4

 

Алгебра

-

 

2

Геометрія

-

 

2

4

Природознавство

Природознавство

2

 

 

Біологія

-

2

2

Географія

-

2

2

Фізика   

-

 

2

Хімія

-

 

1,5

5

Технологія

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

1

1

1

Технології

-

 

 

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоровя, ОБЖ

1

1

1

Фізична культура 

3

3

3

6

Разом

 

23,5+3

26,5+3

28+3

7

Додатковий час на навчальні предмети

 

3,5

3,5

2,5

Курси за вибором

 

Російська мова  (70 годин) 

2

2

2

Факультативи

 

Юний журналіст (17 год.)

 

 

0,5

Я і суспільство    (35 год.)

1

1

 

Індивідуальні заняття  

 

Математика

 

0,5

 

Українська мова

0,5

 

 

  Гранично  допустиме навантаження на учня

28

 

31

32

Сумарна кількість годин

 

27+3

30+3

30,5+3

 

                                                                           

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН     на 2019-2020 навчальний рік                                                                                                                                                                                                                                

 ІІІ ступінь

 10 клас - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 року № 408,   

 таблиця № 2, № 3  (філологічний профіль, профільний предмет українська мова)

 

3 з/п

Базові предмети

Кількість годин на тиждень в класах

10-А клас

 

Базові предмети

27  

1

Українська мова

2+2

2

Українська література

2+2

3

Зарубіжна література

1

4

Іноземна мова

2

5

Історія України

1,5

6

Всесвітня історія

1

7

Громадянська освіта

2

8

Математика (алгебра, початки аналізу та геометрія)

3+1

9

Біологія і екологія

2

10

Географія

1,5

11

Фізика і астрономія

3

12

Хімія

1,5

13

Фізична культура

3

14

Захист Вітчизни

1,5

15

 

 

 

Вибірково-обовязкові предмети

(Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

16

Інформатика

2

17

Технології

 1

Разом

30+5

 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Індивідуальні заняття

Українська мова

1

Математика

1

Біохімія

1

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

                    РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН    на 2019-2020 навчальний рік                                                                                                                                                                                           

 ІІІ ступінь

 11 клас - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 року № 408,   

 таблиця № 2, № 3  (технологічний профіль, поглиблене вивчення української мови)

 

3 з/п

Базові предмети

Кількість годин на тиждень в класах

11-А клас

 

Базові предмети

27  

1

Українська мова

2+2

2

Українська література

2

3

Зарубіжна література

1

4

Іноземна мова

2

5

Історія України

1,5

6

Всесвітня історія

1

7

Громадянська освіта

0

8

Математика (алгебра, початки аналізу та геометрія)

3

9

Біологія і екологія

2

10

Географія

1

11

Фізика і астрономія

4

12

Хімія

2

13

Фізична культура

3

14

Захист Вітчизни

1,5

15

 

 

 

Вибірково-обовязкові предмети

(Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

16

Інформатика

2

17

Технології

 1+4

Разом

29+6

 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

9

Індивідуальні заняття

Українська література

1

Математика

1

Технології

1

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38