РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 2018-2019 н.р.

 

навчальний план 2018 - 2019 н.р. кзо сзш №56 from  Романій Надія Іванівна 

 

 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

                   комунального закладу освіти    "Середня загальноосвітня школа № 56"                                             Дніпровської міської ради     на  2018/2019 н. р.                                             ІІ ступінь                        

                                          8-9 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти й науки України від 20.04.2018 № 405, таблиця № 8 до Типової освітньої програми

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

8-А клас

Поглиблене вивчення української мови

9-А клас

Поглиблене вивчення української мови 

Мови і літератури

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

       2+1,5+0,5

2+2

Англійська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

-

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

Математика

Математика

 

 

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-знавство

Природознавство

 

 

Біологія

2

2

Географія

2

1,5

Фізика

2

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура**

3

3

Години на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів

3,5

 3

Разом

28+3+2+ 1,5+0,5

28+3+3+1

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

1,5

1

Факультативи

Основи журналістики (17 годин)

0,5

 

Школа проти СНІДу (17один,34 години)

0,5

1

Цікава хімія (17 годин)

0,5

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

33+3

33+3

         

 

 

 

                                  РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН                              комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №56"    

                                             Дніпровської міської ради  на  2018/2019 н.р.                       

1 клас – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти й науки України від 21.03.2018 № 268, додаток № 1 , під редакцією Савченко О. Я.

Назва

освітньої галузі

Інваріантний

складник

Кількість годин

на тиждень

 

Мовно-літературна

Українська мова

7

Іншомовна

Англійська,

2

Математична

Математика

4

Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

Природознавство

Я і світ

2

1

Інформатична

Схоинки до інформатики

1

Мистецька

 Образотврче мистецтво

1

Музичне мистецтво

1

Фізкультурна*

Фізична культура

3

Загальнорічна кількість навчальних годин

19+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

1

Курси за вибором

Місто мого дитинства (17 годин)

0,5

Корисні звички              (17 годин)

0,5

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20

Сумарна кількість навчальних годин,що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 

20+3

 

 

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

        комунального закладу освіти   «Середня загальноосвітня школа № 56»

                      Дніпровської міської ради    на  2018/2019 н.р. р.                                                                         І ступінь

2-4 класи за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407, табл. №1 до Типової освітньої програми

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)

Українська мова

7

7

7

Іноземна мова (англ.)

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво   

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Усього

20+3

21+3

21+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

2

 

2

 

2

Курс за вибором

Місто мого дитинства                          (17 год.)

0,5

0,5

0,5

Російська мова                                      (35 год.)

1

1

1

Корисні звички                                     (17 год.)

0,5

0,5

0,5

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

22

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

 

  22+3

 

    23+3

 

   23+3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

       

 

 

  РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН                                           

комунального закладу освіти  "Середня загальноосвітня школа №56"

                                 Дніпровської міської ради    на  2018/2019  н. р.                               

ІІ ступінь 

5-7 класи - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою    наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 року  № 405, таблиця 1 до Типової освітньої програми. 

 

№ з/п

Освітні галузі

Навчальні предмети  

5-А 

 

6-А 

  

7-А 

 

1

Мови і літератури

Українська мова  

3,5

3,5

2,5

Англійська мова

3

3

3

Українська література

2

2

2

Зарубіжна  література

2

2

2

2

Суспільство-

знавство

Історія України

1

1

1

Всесвітня історія

-

1

1

Правознавство

-

 

 

Мистецтво 

-

 

 

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

3

Математика

Математика

4

4

 

Алгебра

-

 

2

Геометрія

-

 

2

4

Природознавство

Природознавство

2

 

 

Біологія

-

2

2

Географія

-

2

2

Фізика   

-

 

2

Хімія

-

 

1,5

5

Технологія

Трудове навчання

2

2

1

Інформатика

1

1

1

Технології

-

 

 

 

Здоровя і фізична культура

Основи здоровя, ОБЖ

1

1

1

Фізична культура 

3

3

3

6

Разом

 

23,5+3

26,5+3

28+3

7

Додатковий час на навчальні предмети

 

3,5

3,5

2,5

Курси за вибором

 

Російська мова  (70 годин) 

2

2

2

Факультативи

 

Юний журналіст (17 год.)

 

 

0,5

Я і суспільство    (35 год.)

1

1

 

Індивідуальні заняття  

 

Математика

 

0,5

 

Українська мова

0,5

 

 

  Гранично  допустиме навантаження на учня

28

 

31

32

Сумарна кількість годин

 

27+3

30+3

30,5+3

 

 

                РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН                     

              комунального закладу освіти      "Середня загальноосвітня школа № 56"                                           Дніпровської міської ради    на  2018/2019 н.  р.                                                               

ІІІ ступінь

 10 клас - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.208 року № 408,   

 таблиця № 2, № 3  (технологічний профіль)

 

3 з/п

Базові предмети

Кількість годин на тиждень в класах

10-А клас

 

Базові предмети

27  

1

Українська мова

2+2

2

Українська література

2

3

Зарубіжна література

1

4

Іноземна мова

2

5

Історія України

1,5

6

Всесвітня історія

1

7

Громадянська освіта

2

8

Математика (алгебра, початки аналізу та геометрія)

3

9

Біологія і екологія

2

10

Географія

1,5

11

Фізика і астрономія

3

12

Хімія

1,5

13

Фізична культура

3

14

Захист Вітчизни

1,5

15

 

 

 

Вибірково-обовязкові предмети

(Інформатика, Технології, Мистецтво)

3

16

Інформатика

3

17

Технології

+6

Разом

30+6

 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

8

Індивідуальні заняття

Українська мова

2

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

38

 

 

       РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №56"

                                                              на 2018/2019 н.р.

ІІІ ступінь

11 клас -  за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.208 року № 406,   таблиця № 9 (української філології профіль) 

 

3 з/п

Базові предмети

Кількість годин на тиждень в класах

11-А клас

 

  

 

1

Українська мова

4

2

Українська література

4

3

Зарубіжна література

2

4

Іноземна мова

3

5

Історія України

1,5

6

Всесвітня історія

1

8

Економіка

1

9

Людина і світ

0,5

10

Художня культура

0,5

11

Математика (алгебра, початки аналізу та геометрія)

4

12

Біологія і екологія

2

14

Фізика і астрономія

2,5

15

Хімія

1

16

Фізична культура

2

17

Захист Вітчизни

1,5

18

Інформатика

1

19

Технології

1

Разом

29,5+3

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

 

5,5

Факультативи

Основи програмування (70 год)

2

Курси за вибором

Технології

3,5

Гранично допустиме тижневе навантаження

33

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

 

38